Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Savjeta za hrvatsku narodnu grupu. (slika: ORF)
22.7.2013.
Predloženi novi kotrigi Savjeta
Savjetu za hrvatsku narodnu grupu je koncem februara istekao mandat. Potom je Savezno kancelarstvo pozvalo odredjena društva i institucije, neka predložu moguće kandidate za Savjet za hrvatsku narodnu grupu.
Iz tih predlogov je sada Kancelarstvo izibralo 24 buduće kotrige. Savezno kancelarstvo je izabralo 12 kotrigov po predlogu organizacijov narodne grupe, 10 zastupnikov po predlogu strankov i dva zastupnike po predlogu crikve.
Novi kotrigi od crikve i društav
Polag toga izbora bi u Savjetu sidili slijedeći novi kotrigi: Harald Horvath iz Mučindrofa, koga je predložio HKDC, Veronika Mesarić, ku je predložila Kuga, Gabriela Novak-Karall od Hrvatskoga centra u Beču, (HGKD, Centar, HAK, KUGA) kot i Matthias Wagner iz Pinkovca, koga su predložili TOP Pinkovac, HAK i HKD.

Novi zastupniki crikve neka nastanu dijakon Vili Jandrišić iz Pinkovca i nadzornik za hrvatski vjeronauk Štefan Bubić iz Uzlopa.
SPÖ i ÖVP imaju isto nove zastupnike
Kod Socijaldemokratske stranke će novi poslanik nastati načelnik Klimpuha Johann Frank.

Narodna stranka je predložila novu ekipu s načelnikom Velikoga Borištofa, Rudijom Berlakovićem, općinskimi odborniki Marijanom Herić iz Čembe i Štefanom Bubićem iz Uzlopa kot i vicenačelnikom Viktorom Kuzmićem, koga je imenovala i Socijaldemokratska stranka.

Za Savjet je bila predložena i bivša narodna pravobraniteljica Terezija Stoišić. Nju Savezno kancelarstvo nije izibralo za novi Savjet. Pojedina društva imaju do 30. julija mogućnost da prigovoru ovomu predlogu Saveznoga kancelartsva. Kada ćedu konstituirati novi Savjet još nije poznato.