Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Heinz Fischer.(slika:ORF)
30.6.2013.
Predsjednik Fischer u Stinjaki
Savezni predsjednik Heinz Fischer je čer bio u Stinjaki pri otvaranju obnovljenoga seoskoga muzeja. Onde su slamom novo pokrli krove svih četirih zgradov muzeja, to je oko 400 kvadratnih metrov
Stinjaki da su pred četirmi ljeti bili na pohodu kod saveznoga predsjednika Fischera u Beču, je rekao načelnik Stinjakov Jandre Grandić. On je jako gizdav na pohod austrijanskoga prezidenta.
Fischer hvali samosvist Hrvatov
Muzej u Stinjaki postoji oko 30 ljet dugo. Uz stare seljačke spravi su izložene i stinjačke nošnje.

Savezni predsjednik Heinz Fischer je prilikom otvaranja obnovljenoga muzeja rekao, da ima ćut, da se Gradišćanski Hrvati sada čuda već priznaju svojemu jeziku i kulturi nego pred 20imi ljeti. On računa tim, da će pristup Hrvatske k Europskoj uniji biti i na hasan hrvatskoj narodnoj grupi u Gradišću.