Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
David Andreas Grandić.(slika:biškupija)
29.6.2013.
David Grandić posvećen dijakonom
Na današnji svetak Petra i Pavla je biškup Egidije Živković u 10.00 dopodne u stolnoj crikvi u Željeznu posvetio tri nove dijakone. Med njimi je i David Andreas Grandić iz Stinjačkoga Vrha.
30-ljetni (15.10.1983) je počeo študijum teologije i slavistike na sveučilišću u Beču.
Pastoralni praktikum u hrvatski fara
2008. ljeta je David Andreas Grandić minjao na filozofsku-teološku visoku školu Benedikta XVI. u Heiligenkreuz, kade je ljetos s magistrom teologije završio študijum. Svoj pastoralni praktikum apsolvira momentano u fara Vulkaprodrštof, Cogrštof i Otavi.
Dva daljnji novi dijakoni
Zvana toga je biškup posvetio 45-ljetnoga Hans-Ulricha Möringa iz Nimške i 63-ljetnoga Wolfganga Windischa iz Andaua za nove dijakone.