Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Dobitniki Lovre Karall nagrade 2013. (slika: ORF)
12.6.2013.
Dodiljene Lovre Karall nagrade
Pred kratkim su u Gospodarskoj komori u Željeznu dodili Lovre Karall nagrade. Med petimi dobitniki su tri gradišćanski Hrvati, i to iz Velikoga Borištofa, Matrštofa i Vorištana.
Jedan od dobitnikov je Filip Horvath iz Velikoga Borištofa. On je završio študij gospodarstva na sveučilišću za gospodarstvo u Beču s titulom bachelor. U završnom djelu se je bavio manjinskim pravom u Gradišću.
E-learning i moć društav za hrvatski jezik
Ivan Rotter je završio master študijum o menedžmentu znanja na Stručnoj visokoj školi. U svojem djelu se je bavio metodom e-learninga korišćenjem platforme Mahara za učnju hrvatskoga jezika.

Elisabeth Szorger iz Vorištana je študirala posebnu pedagogiku i pedagogiku za liječenje na sveučilišću u Beču. Ona je nagradjena za magistarsko djelo u kom se je bavila pitanjem kako utiču društva na razvitak gradišćanskohrvatske kulture i jezika.