Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013

9.6.2013
Robert Novaković je 60
Novogorac Robert Novaković danas svečuje 60. rodjendan. Nazdornik za posebne škole je u ovoj funkciji nadležan za sve škole, ku pohadjaju dica s posebnimi potriboćami
Od osnovnih prik glavnih i politehničkih škol do škol posebne pedagogike. Za njegove zasluge na ovom području je 2006. ljeta primio savezni časni znak Republike Austrije.

Pred njegovim nadzorničtvom je Robert Novaković u Santaleku 15 ljet dugo bio direktor Centra posebne pedagogike.
Utemeljitelj i peljač kazališne grupe
Uz njegov profesionalni posao je Robert Novaković peljač kazališne grupe Nove Gore, ku je utemeljio pred 16 ljeti.

U prvi ljeti je novogorska kazališna grupa igrala kusiće Johanna Nestroya na hrvatskom jeziku, dokle je Robert Novaković sam počeo pisati kusiće. U tretoj fazi je slijedilo težišće na poznate bulvarske komedije. Aktivan je i kot muzičar.
Aktivan kod kotarskih ognjogascev
Dodatno je Robert Novaković bio 29 ljet dugo u kotarskom odboru ognjogascev Novoga Grada, kade je do 2011. ljeta 11 ljet dugo službovao i ko zamjenik kotarskoga ognjogasnoga komandanta.