Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013

31.5.2013.
Umro Rom iz Longitolja Willi Horvath
Kot se je sada dočulo je po teškom betegu projdući utorak umro Rom Willi Horvath, porijeklom iz Longitolja, u 79. ljetu starosti. Horvath je bio po zvanju muzičar i je desetljeća dugo imao angažmane kot kontrabasist u inozemstvu, pred svim u Nimškoj i italji.

Willi Horvath na kontrabasu ...

... i pri interviewu u svojem stanu u Gornjoj Pulji
Govorio je ne samo sve četire jezike Gradišća, to znači uz nimški i hrvatski još ugarski i romski, nego i nekoliko romanskih jezikov.

Horvath je jedan od ukupno 16 gradišćanskih Romov, ki su kot svidoki vrimena portretirani u okviru DVD-dokumentacije s naslovom „Mri Historija – životne sudbine gradišćanskih Romov“.


Pokop Wilija Horvatha će biti dojdući pandiljak u Gornjoj Pulji.