Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Kazališna premijera u Novom Selu. (slika: ORF)
18.5.2013.
Premijera u Novom Selu
Kazališna grupa Novo Selo je čer navečer pozvala na premijeru kusića "Turizam na seoski način". Komedija u tri čini je po originalu od autora Ante Juretića. Kusić je muzički oblikovalo Hatsko Kolo Novoga Sela.
Tekste za jačke je napisala Margit Mager-Roth a za grupu je je aranžirao Branko Kornfeind. Bivši farnik u Novom Selu je skupa s glumcem Georgom Kustrićem peljao režiju.

Igrokaz su igrali jur Filešci pred oko 10imi ljeti povida Branko Kornfeind.
Kazališna premijera u Novom Selu. (slika: ORF)
Svega skupa 15 Novoseocev glumi na pozornici
Hatsko Kolo. (slika: ORF)
Hatsko Kolo na čelu s Brankom Kornfeindom
Kornfeind kani dati iz ruk režiju u budućnosti
Polag režisera Branke Kornfeinda se je premijera dobro ugodala. On je zadovoljan s glumci. Zanimljivo je pratiti kako se glumci razviju i kako nastupaju novi kotrigi kazališne grupe.

Branko Kornfeind službuje sada kot farnik u južnom Gradišću, tako da je put u Novo Selo dosta dužičak. Iako je on predsjednik Hatskoga Kola i će biti nadalje angažiran na kulturnom području na Hati, će režiju u budućnosti morati ki drugi preuzeti, veli Branko Kornfeind.

Veliko obogaćenje bi bilo ako bi za ti mogli zadobiti glumca i domaćina, Georga Kustrića.
Kazališna premijera u Novom Selu. (slika: ORF)
Margit Mager-Roth i Viktor Divos u glavni uloga
Predvidjeno gostovanje u Filežu i Trajštofu
Daljnje predstave u Novom Selu su danas u sedmi navečer i zutra u peti otpodne u seoskoj dvorani. Zvana toga idu s igrokazom " Turizam na seoski način" na gostovanje u Filež i u Trajštof i to početkom junija .