Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Grb Čunovo. (slika: hkd-cunovo.sk)
6.10.2012.
Ekskurzija k Hrvatom u Slovačkoj
Znanstveni institut gradišćanskih Hrvatov i Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću danas po treti put priredjuju studijsku ekskurziju. Prva ekskurzija pred trimi ljeti se je održala u Kemlji.
Druga ekskurzija lani je stala u znaku 90. obljetnice postojanja Gradišća kade su pohidili hrvatska sela ov i onkraj granice. Ljetošnja ekskurzija pelja u Slovačku, kade su se Gradišćanski Hrvati skoro potpuno asimilirali.
Opširan program u Čunovu
Na programu stoju predavanja na temu "Hrvati u Slvačkoj". U Čunovu ćedu si sudioniki pogledati crikvu i cimitor, kade je pokopan Filip Čenar, ki je 43 ljeta bio kantor i školnik. Onde ide dalje na nasip Dunaja, kade su hidroelektrane i kade je moguć šport na vodi.

Referat o povijesti, kulturi i aktualnoj situaciji Hrvatov u Čunovo će držati kulturni aktivist, Jive Maasz. Potom stoji na programu pohod hrvatskoga muzeja u Devinskom Novom Selu i pohod hodočasnoga mjesta slovačkih Hrvatov u Marianki. Peljač studijske ekskurzije je povjesničar Nikola Benčić.