Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Jakov Dobrović. (slika: ORF)
30.4.2011.
100. rodjendan Jakova Dobrovića
Danas pred sto ljeti se je u Vulkaprodrštofu rodio jedan od najaktivnijih sabiračev narodnih jačak, Jakov Dobrović. Uza to je u Štikapronu utemelji pjevački zbor i pred 50. ljeti tamburaški orkestar.
Jakov Dobrović se je rodio 30. aprila 1911. ljeta u Vulkaprodrštofu kot četvrto od petere dice seljačke obitelji.
Direktor i kantor
Po školovanju u Vulkaprodrštofu, Željeznu i preparandiji u Gornji Šica je u septembru 1930. ljeta nastupio svoju službu kot učitelj u Štikapronu, kade je ostao i stanovao kot direktor do mirovine.

Uz učiteljsko djelo su Dobroviću orgule bile veliko pozvanje. U 1938. ljetu je preuzeo seosku kantoriju u Štikapronu, ku je 38 ljet dugo vršio. Bio je i subkantor u Vulkaprodrštofu.
Utemeljitelj pjevačev i tamburašev
Skoro 40 ljet dugo je Jakov Dobrović peljao seoski pjevački zbor Štikaprona. Pred pedesetimi ljeti, 1961. ljeta je pak u Štikapronu utemeljio i tamburašku grupu. S ovom je snimio u sedamdeseti ljeti prošloga stoljeća ploču s pjevačem Matijom Krizmanićem.

Ali najveći dio svojega izvanškolskoga vrimena je aldovao sabiranju starih jačak. Tako je on sabrao oko 350 narodnih jačak iz svih krajev Gradišća. Uz tekste je transkribirao i melodije i je objelodanio u dvi pjesmarica 1950. i 1964. ljeta. Pred petimi ljeti je Štikapronski jačkarni krug reprintirao te dvi pjesmarice.
Spričanja i duhovne jačke
Po svojem umirovljenju je Dobrović počeo sabirati vjerske pjesme i spričanja. Ali već mu se nije ugodalo, da je uredi pod štampu. To je činila njegova kćer, dr. Inge Enislidis, pod naslovom "Duhovne jačke Gradišćanskih Hrvatov u vrimenu oko ljeta 1800" kot i u knjigi "Spričanja - Das Toten-Abschiedslied der Kroaten im Burgenland", ka je 1990. ljeta izašla u nakladi Böhlau.

Jakov Dobrović je umro 13. junija 1984. u starosti od 73 ljet. Kad je imao jur smrt pred očima je 23. aprila 1984. ljeta pisao njegovomu nasljedniku: "Željim i jačkaricam i jačkarom sve najbolje a tamburašem još mnogo uspjeha. Nekate je zaostaviti i krajhititi”.