Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Ralf Egger
21.7.2009
Eggerova izložba u Trajštofu
U Trajštofu su pred kratkim otvorili izložbu umjetnika Ralfa Eggera. Ralf Egger je od sedamdesetih ljet živi u Trajštofu. Žitak onde je znatno uticao na djelovanje umjetnika.
Izložbu su organizirali općina i društvo za turizam na mjestu tradicionalnoga workshopa umjetnikov.
Kip Ralfa Eggera. (slika: ORF)
Egger u svoji kipi dokumentira seljačku arhitekturu Trajštofa, kot i ljude pred timi stani
Izložba u Trajštofu. (slika: ORF)
Izložba namjesto workshopa
Izložbu Eggerovih djel kažu namjesto workshopa hrvatskih umjetnikov. Kot je rekao Karolj Palković se naime ta priredba u toku ljet izrabila. Jur lani su zbog toga priredili izložbu prilikom jubileja biškupa Štefana Laszla. A ljetos u izložbu posvetili Ralfu Eggeru, ki se je doselio u Trajštof.
Ralf Eggera: Most u Trajštofu. (slika: ORF)
Most prik Vulke u Trajštofu
Kustos izložbe, Karol Palković. (slika: ORF)
Karolj Palković je kustor Eggerove izložbe u Socijalnom centru Trajštofa
Poštanske karte. (slika: ORF)
Pojedine Eggerove litografije su se pojavile i na poštanski karta
Eggerov kalendar. (slika: ORF)
Kalendar s Eggerovimi slikami