Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013

26.5.2009
Počinju 7. Šopronski hrvatski dani
Šopron stoji od danas petka do nedilje u znaku hrvatskih danov. Program obuhvaća zabavne, kulturne i znanstvene elemente.
Sada u sedmi navečer ćedu predstaviti u svetačnoj dvorani doma Županije prvi svezak takozvanih Regionalnih studijov.

Subotu ćedu u takozvanoj Inkubator kući održati konferenciju o Mogućnosti manjinskoga života u Šopronu i okolici dvadeset ljet po rušenju Željeznoga zastora. Konferencija počinje u deveti rano.
Šarolik program i okrugli stol
Nedilju 28. juna ćedu u Domu županije prirediti okrugli stol na temu Koordinacija Šopron–Gradišće–Hrvatska na 17. meridijanu. Priredba počinje prijamom u pol desetoj dopodne.

Otpodne će po svetoj maši u crikvi svetoga Mihovila u pol šestoj navečer biti kulturni program na glavnom trgus Šopronskim i Koljnofskim HKD-om.

Natupit ćedu medjunarodni folklorni ansambl, Tamburaški sastavo "Od srca do srca", "Golub" iz Bjelovara i bugarski folklorni ansambl Jantra.