Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013

Program radio-emisijov ovoga tajedna
Predstavili su seosku kroniku u Mjenovu, pravi indijanac je pohodio školare iz Velikoga Borištofa i Šuševa, žetva je u punom toku i pozvali su na drugi spomendan austrijansko-ugarskoj k&k mornarici - ovo su neke teme naših emisijov ovoga tajedna.
pandiljak Kulturni tajedan
U veleopćini Filež sada i zadnje selo ima seosku kroniku - naime Mjenovo. Na incijativu seoskoga predstojnika, Petra Buzanića, je već od 20 autorov troja ljeta dugo djelalo na knjigi, ka vrimenski siže od 1200. ljeta do danas.
Nedavno su u vrtu mjenovskoga farofa prezentirali knjigu seoskoj publiki.
pandiljak,
20.04 do 20.30
Rub i sredina
U ljetni miseci nudimo osebujni program s različnom hrvatskom muzikom.
utorak Plava raca
Svi školari i školarice u Austriji imaju jur praznike. Odmaraju se doma ili negde na morju. I školari iz Velikoga Borištofa i Šuševa su jur završili školu. Ipak ćedu nam danas još povidati kako je bilo, kad je bio pravi indijanac u njevoj školi.
srijeda Širom-barom
U Beču je Austrijansko društvo mornaric (ÖMV) pozvalo na 2. spomendan austrijansko-ugarskoj k&k mornarici. Ov put je svetačnost stala u znaku pristupa Hrvatske Europskoj uniji. Tom prilikom je Pajngrčan prof. Štefan Hausmann komponirao hvalospjev, koga je pri prirebi u ime Gradišćanskih Hrvatov poklonio veleposlaniku Hrvatske Gordanu Bakoti.

Žetva u Gradišću je u punom toku. Vrućina i sunce su idealni uvjeti za kosidbu pšenice, hržulje, repce i drugoga. Gradišćanska seljačka komora je pred kratkim prognosticirala dobru urodju za 2013. ljeto a to prem duge zime, mrzloga protulića i vrimenskih kapriolov. Dobre prognoza valjaju i za sridnje Gradišće.
četvrtak Poslušajte priliku
U ljetni miseci morete svaki četvrtak uživati muzički program s različnimi hrvatskimi šlageri i jačkami.
petak Živo srebro
U Pinkovcu katoličanska mladina svaki zadnji petak u misecu juliju priredjuje party pod vedrim nebom. U kotaru Novi Grad je fešta poznata pod imenom "Freiluftparty". Prvi parti je bio 1969. ljeta s oko 20 gosti, ljetos je feštu pohodilo oko 2.000 ljudi.
subota i nedilja Časak radosti
Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom.

telefon redakcija: 02682-700-27392
telefonski automat: 02682-64604
faks: 02682-700-27399