Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013

Literatura Gradišćanskih Hrvatov
Hrvatska redakcija ORF-a Gradišće u svoji emisija redovito izvještava o kulturni i književni zbivanji Gradišćanskih Hrvatov. U radio-emisiji "Kulturni tajedan" pandiljkom predstavljamo pjesmu na gradišćanskohrvatskom jeziku.
U suradnji s gradišćanskim turističkim časopisom "Der See" je pokrenut projekt gradišćansko-hrvatske literature u internetu.

U slijedećem si morete poslušati pjesme nekih autorov i autoric, ki/ke pišu na gradišćanskohrvatskom jeziku.

Dorothea Zeichmann
Dorothea Zeichmann-Lipković je rodjena 1957. ljeta i živi u Klimpuhu. Ona piše početo od 1979. ljeta. Ona je zaposlena u Saveznom ministarstvu za europske i internacionalne odnose u Beču.
Petar Tyran
Petar Tyran
Petar Tyran je rodjen 1955. ljeta u Novom Selu na Hati i danas živi u Beču. On je počeo pisati 1978. ljeta i je do 1983. ljeta izdavao časopis Pokus. Tyran je glavni urednik Hrvatskih novin.

Romana Schweiger
Romana Schweiger je rodjena 1985. ljeta. Ona živi u Gerištofu i Beču. Pisat je počela 2002. ljeta. Ona je završila koleg za umjetnost i tekstilni design u Beču i se je špecijalizirala na tkanje.

Ana Šoretić
Ana Šoretić je rodjena 1952. ljeta. Ona živi u Cogrštofu. Pisat je počela 1971. ljeta - najprvo pod muškim pseudonymom. Ona je djelala u Medijskom uredu Dijeceze i je sada u mirovini.
Zbirka Andreasa Novoszela. (slika: ORF)
Andreas Novoszel
Andreas Novoszel je rodjen 1948. ljeta. Pjesnik i žurnalist iz Nove Gore je bio od početka 1980-ih ljet suradnik Hrvatske redakcije ORF-a i sada živi kot slobodni novinar u Beču.

Anton Leopold
Anton "Tonči" Leopold je rodjen 1928. ljeta. Izdao je šest knjig, a velik dio svojih štoric i pjesam je posvetio rodnomu selu Frakanavi. Leopold živi u Beču i u Frakanavi. Pjesme su snimljene pri Leopold-maratonu 2008. u Beču.
Timea Horvat. (slika: ORF)
Timea Horvat
Timea Horvat je rodjena u Sambotelu i živi u Petrovom Selu. Ona piše pretežno liriku. Po zvanju je Timea Horvat novinarka - ona piše za časopis Hrvatov u Ugarskoj "Hrvatski glasnik".

Ewald Höld
Ewald Höld je rodjen 1954. ljeta u Uzlopu, kade i živi. Höld piše liriku, prozu i radio-drame. On je vračitelj za psihijatriju, psihoterapeut i peljač Insituta za dijagnostiku odvisnosti u Beču.

Fred Hergović
Fred Hergović je rodjen 1960. ljeta. Odrasao je u Frakanavi, a danas živi u Svetoj Margareti. On piše početo od 1985. ljeta i djela u Redakciji za narodne grupe ORF-a Gradišće u Željeznu.

Jurica Čenar
Jurica Čenar je rodjen 1956. ljeta. Odrasao je u Dolnjoj Pulji, danas živi u Uzlopu. Piše početo od 1974. ljeta. Čenar djela u Redakciji za narodne grupe ORF-a Gradišće u Željeznu.
Matilda Bölcs (slika: ORF)
Matilda Bölcs
Matilda Bölcs je rodjena 1949. ljeta. Židanka djeluje kot pedagoškinja, pokretačica, urednica, autorica i pjesnikinja. Izdala je dvi zbirke pjesam: "Jantarska cesta" i "Iako sloboda".
daljnji linki: