Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013
Servus, Szia, Zdravo, Del Tuha (slika: ORF)
Program "Servus Szia" 9. junija
Većjezični magazin gostuje u domaćem muzejumu u Lučmanu. Daljnje teme: Internacionalni dan Romov u Borti, većjezične jačkarnice, ugarski tečaj u čuvarnici Rasporak i Vorištan kuha po ugarsku.
Servus Szia Zdravo Del tuha - vrime emitiranja
nedilju, 9. junija u 13.05 (VPS 13.05)
ORF 2 Gradišće

termini 2013:
11. august
13. oktobar
15. decembar
Domaći muzejum Lučman
"Servus, Szia, Zdravo, Del tuha" gostuje u domaćem muzejumu u Lučmanu. Muzej su opširno revonirali i sanirali i pred petimi ljeti svetačno otvorili. Opširna zbirka izloženih eksponatov obuhvaća velik broj nošnjov, med njimi i hrvatske i ugarske. U muzejumu nudu zvana toga kreativne tečaje za dicu, u ki se gaji većjezičnost.
Internacionalni dan Romov u Borti
Za Rome i Sinte u Austriji stoji ljeto 2013 potpuno u znaku priznanja za narodnu grupu pred 20imi ljeti. I pri simpoziju u Borti prilikom Internacionalnoga dana Romov su se bavili ovim jubilejom. Zvana toga je stala budućnost narodne grupe na dnevnom redu.
Romski muzičar Willi Horvath je umro
Koncem maja je umro obljubljeni romski muzičar i svidok vrimena Willi Horvath po teškoj bolesti u starosti od 79 ljet. Rodjeni Longitoljac je morao kot dite prebaviti nekoliko ljet u logoru u Lakimpuhu. Kašnje je proputovao kot profesionalni muzičar različne zemlje. U 2009. ljetu je bio jedan od portretiranih u projektu "Mri historija/moja povijest - životne sudbine Gradišćanskih Romov".
Ugarski u čuvarnici Rasporak
U čuvarnici u Rasporku imaju jednoč u tajednu većjezične ure s ugarskimi i gradišćanskimi čuvarničarkami i študenticami iz Šoprona. Pri jedinstvenom EU-projektu sudjelivaju Zapadnougarsko sveučilišće Šopron, Pedagoška visoka škola Željezno, Agendorf/Ágfalva u Ugarskoj i Rasporak.
Većjezične jačkarnice
"Jači s nami" i "Vesele jačke" - ovako se zovu dvi nove trojezične pjesmarice, ke je izdalo Ugarsko kulturno društvo Gradišča u suradnji s ORF-om Gradišće. Pjesmarice za dicu u čuvarnica i osnovni škola sadržavaju jačke na nimškom, ugarskom i hrvatskom jeziku. Pred kratkim su je predstavili u KUGI u Velikom Borištofu.
Vorištanci kuhaju po ugarsku
Po peti put je društvo za podupiranje interkulturne suradnje u Vorištanu pozvalo na kuharski seminar. Pritom su jur kuhali po indijsku, tursku i kambodžansku. Ovput je Vorištan zaduhnuo u ugarsku kuhinju.