Volksgruppen ORF.at Hrvati
Željezno prognoza vrimena
uto | 26.11.2013

Radio i televizija - pregled
ORF-redakcija za narodne grupe u Željeznu producira programe za narodne grupe Hrvatov, Ugrov i Romov. Evo pregled o emisija na hrvatskom jeziku u radiju i u televiziji.
radio | visti visti
od pandiljka do subote (zvana svetkov), prilično u 12.38
Hrvatski žurnal
od pandiljka do nedilje, 18.15 - 18.25
radio | magazini Kulturni tajedan
kulturni magazin, pandiljak 18.25 - 18.55
Rub i sredina
većjezični magazin, hrvatski dio - pandiljak 20.04 - 20.30
Plava raca
emisija za dicu, utorak 18.25 - 18.55
Širom-barom
magazin, srijeda 18.25 - 18.55
Poslušajte priliku
talk, četvrtak 18.25 - 18.55
Živo srebro
emisija za mlade ljude, petak 18.25 - 18.55
Časak radosti
koncert po želja, subota i nedilja 18.25 - 18.55
televizija Dobar dan Hrvati
hrvatski magazin, nedilja 13.30 - 14.00
Servus Szia Zdravo Del tuha
većjezični magazin na nimškom, hrvatskom, ugarskom i na romskom jeziku, četirekrat na ljeto 14.15 - 15.00