Volksgruppen ORF.at Češi
Út | 26.11.2013
Rádio Dráťák News
27.5.2013 | 21:10
"Women and Body Politics…"
"Historky o tom, jak se rodilo v komunistickém Československu, byly úplně první věci, které jsem slyšela, když jsem se dostala do Československa," vysvětluje historička Muriel Blaive, proč začala zkoumat porodní kulturu v komunistickém a postkomunistickém Československu ve srovnání s praktikami v USA ve stejné době.
"Ženy a tělo v politice dvacátého století v České republice a střední Evropě" – to je název sympozia, které nedávno uspořádal Institut Ludwiga Boltzmanna pro evropské dějiny a veřejnou sféru ve Vídni, pod vedením koordinátorky institutu, Muriel Blaive.

Jedním z témat sympozia byla právě porodní kultura v komunistickém Československu a pozdější České republice. Tímto tématem se zabývala historička Muriel Blaive, původem z Francie, která také řadu let působila na Univerzitě Karlově v Praze.
Do roku 1968 byly praktiky na Západě a na Východě velmi podobné. Na obou stranách byla snaha dostat všechny ženy do nemocnice, aby rodily pod dohledem lékařů. Po roce 1968 už všechny ženy rodily v porodnici, kromě bezpečného porodu si ale začaly přát, aby jejich porod probíhal pokud možno pohodlně a byl pro ně pozitivní zkušeností.

Zatímco na Západě vzniklo silné občanské hnutí za právo žen, rozhodovat samy o svém těle, jak a kde a za jakých podmínek chtějí rodit, v komunistické Evropě a v Československu se od 60. let nic nezměnilo. K pomalým, částečným změnám začalo docházet teprve po roce 1989.

"Je to skoro jenom o občanské společnosti, o tom, jak je schopná se bránit a jestli to vůbec chce, určovat si svá práva, a nebo si nechá nadiktovat všechno, co má dělat," dodává Muriel Blaive v rozhovoru s Gabrielou Schiffer Schmiedovou.
Alternativní praktiky v socialistickém Československu Ač je to skoro k nevíře, i v socialistickém Československu existovaly také alternativní porodní praktiky, i když jen ve velmi omezené míře, prozradila pro Rádio Dráťák News další účastnice sympozia, socioložka Ema Hrešanová ze Západočeské univerzity v Plzni.

Systém alternativy přímo nepovoloval, a tak se počátkem 80. let začaly používat vlastně jen díky šťastné konstelaci - zájmu konkrétních porodních asistentek a za tichého souhlasu nadřízených, jako např. v Ostrově nad Ohří, ve Znojmě nebo Vrchlabí.

"Mezi alternativní praktiky patřil rooming in, ve Znojmě byli poprvé k porodu připuštěni tatínkové, ve Vrchlabí se prováděly porody doma, v Ostrově nad Ohří se porodnice snažila zavést tzv. leboyerovský přístup, který zůrazňoval, že dítě se má rodit do porodního sálu, kde je klid a teplo, do světa, který je stejně přátelský jako bylo matčino lůno," říká Ema Hrešanová.
Kulturní tip
28.5. Známý český malíř a restaurátor Pavel Besta se ve své tvorbě nechal inspirovat malířem Paulem Klee (1879–1940) a jeho anděly. Na jeho poctu namaloval jedinečnou sbírku obrazů s názvem Kleeovi andělé. Její výstava bude zahájena v 19 hodin v Českém centru Vídeň, Herrengasse 17 a potrvá do 1. července. Hudební doprovod: Martin Škubal (kytara).